Obecně prospěšná společnost Dotek

ID datové schránky: 5y59v6u

Certifikované pracoviště
Bazální stimulace

naší patronkou je
PhDr. Karolína Friedlová

Spolupracujeme s:

Biografie klienta

Model podporuje porozumění mezi dvěma generacemi a mezi pečovateli a příjemci péče. V praxi se mění způsob myšlení personálu, jakým způsobem porozumět klientovi a jakým způsobem mu poskytnout odpovídající odbornou péči. Nové modely péče jsou zaměřeny především na personál, na jeho vědomosti a dovednosti ve vzájemném styku s klientem. Böhm se zaměřuje na člověka s jeho změněnou psychikou, proto je tento model využíván u klientů s demencí. Kdo poskytuje péči podle tohoto modelu, je nucen stále přemýšlet, jak maximálně podpořit klienta v jeho soběstačnosti psychické v souvislosti s jeho celoživotně naučenými zvyky a rituály.

Cílem modelu je naučit pečovatele porozumět klientům, co je pro ně prvořadé, co rozhýbe jejich psychiku a následně i tělo. Jakým způsobem podpořit klienta v jeho soběstačnosti a jeho schopnosti rozhodovat o svých záležitostech co nejdéle. Základní cíl je oživit psychiku klienta. Člověk, který nemá chuť žít, nemá potřebu vstát z postele, umýt se a obléci se… tzn.  pokud najde pracovník správnou motivaci pro klienta z jeho biografie, tak on sám přebere iniciativu v sebepéči.

zdroj: http://ebin.cz/psychobiograficky-model-prof-e-bohma/

podívejte se také na zápisky z naší cesty za inspirací do Rakouska – Domov pro seniory Wilhelmsburg

Pojďme to zkusit společně. My umíme s láskou pečovat, vy nás můžete podpořit. DĚKUJEME

Mediální partner:

Partneři:

Jsme členy:

Sociální sítě: