Obecně prospěšná společnost Dotek

ID datové schránky: 5y59v6u

Certifikované pracoviště
Bazální stimulace

naší patronkou je
PhDr. Karolína Friedlová

Spolupracujeme s:

Zvýšení kvality poskytovaných soc. služeb

pics

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných soc. služeb v DOTEK o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001223

Termín realizace: září 2016 – únor 2018

 

Popis projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných o.p.s. Dotek. Cíle bude dosaženo realizací aktivit projektu mezi které patří: vytvoření metodiky odlehčovací služby, vytvoření metodiky pečovatelské služby, vzdělávání pracovníků v akreditovaných vzdělávacích kurzech a poskytnutím supervizí. Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců zkušeným realizačním týmem projektu. Cílovou skupinou projektu je 14 zaměstnanců o.p.s. Dotek.

 

Pojďme to zkusit společně. My umíme s láskou pečovat, vy nás můžete podpořit. DĚKUJEME

Mediální partner:

Partneři:

Jsme členy:

Sociální sítě: