Obecně prospěšná společnost Dotek

ID datové schránky: 5y59v6u

Certifikované pracoviště
Bazální stimulace

naší patronkou je
PhDr. Karolína Friedlová

Spolupracujeme s:

Pečovatelská služba

Poslání naší organizace

Posláním pečovatelské služby Dotek o.p.s, je poskytovat osobám z cílové skupiny takovou pomoc a podporu, aby mohly i nadále setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí a žít způsobem, na který byly dosud zvyklé.

Motem naší organizace je: „Mosty v komunikaci mezi dvěma světy jsou doteky.“

Cílová skupina

Pečovatelská služba je poskytována osobám, které žijí v mikroregionu Vizovicko – Slušovicko, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů, nebo v prostorách Dotek o.p.s.

Okruhy osob, pro které je služba určena:

 • chronicky nemocným
 • osobám s jiným zdravotním postižením
 • seniorům

Věková kategorie:

 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Cíle služby

 • podporovat uživatele a umožňovat jim tak život, na který byli zvyklí
 • umožňovat jim důstojné dožití ve vlastních domovech bez nutnosti odcházení do trvalých pobytových zařízení
 • posilovat uživatele v sociálním začleňování

Principy

V našem zařízení máme tyto zásady:

 • individuální přístup – služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb uživatelů, kdy podporuje samostatnost uživatele
 • respektování osob a lidských práv – zachovávání lidské důstojnosti a rovný přístup ke všem uživatelům
 • profesionalita a odbornost – máme odborně vyškolený personál, který využívá při péči o uživatele odborné moderní přístupy s ohledem na jejich konkrétní potřeby, všichni pracovníci jsou průběžně vzděláváni, jsme certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace, pro uživatele máme k dispozici půjčovnu kompenzačních pomůcek
 • autonomie – uživatel rozhoduje o využívání služeb a o svém způsobu života

Pojďme to zkusit společně. My umíme s láskou pečovat, vy nás můžete podpořit. DĚKUJEME

Mediální partner:

Partneři:

Jsme členy:

Sociální sítě: