Obecně prospěšná společnost Dotek

ID datové schránky: 5y59v6u

Certifikované pracoviště
Bazální stimulace

naší patronkou je
PhDr. Karolína Friedlová

Spolupracujeme s:

Ceník pečovatelské služby

Ceník služeb – pečovatelská služba platný od 1.2.2014
Dotek, o.p.s., příloha smlouvy
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,- Kč/hod.
b) pomoc při oblékání a svlékání 130,- Kč/hod.
c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 130,- Kč/hod.
d) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130.- Kč/hod.
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
a) pomoc při osobní hygieně 130,- Kč/hod.
b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,- Kč/hod.
c) pomoc při použití WC 130,- Kč/hod.
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
a) rozvoz nebo donáška jídla   20,- Kč/úkon + cena obědu
b) pomoc při přípravě jídla a pití 130,- Kč/hod.
c) příprava a podání jídla a pití 130,-Kčúhod.
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
a) běžný úklid a údržba domácnosti (denní úklid) 130,- Kč/hod.
b) údržba domácích spotřebičů 130,- Kč/hod.
c) pomoc při zajištění velkého úklidu (týdenní úklid) 130,- Kč/hod.
d) donáška vody 130,- Kč/hod.
e) topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva 130,- Kč/hod.
f) pomoc při zajištění běžného nákupu 130,- Kč/hod.
g) velký nákup (nákup ošacení,nezbytného vybavení domácnosti) 115,- Kč/úkon
h) praní prádla 70,- Kč/kg
i) žehlení prádla 70,- Kč/kg
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a) doprovázení k lékaři na úřad 130,- Kč/hod.
Při vykazování služby se počítá každá započatá 1/4 hod.
Úhrada za jednu pečovatelskou návštěvu zahrnuje čas za poskytnutí úkonů včetně času
nezbytného k přepravě pečovatelky.

Pojďme to zkusit společně. My umíme s láskou pečovat, vy nás můžete podpořit. DĚKUJEME

Mediální partner:

Partneři:

Jsme členy:

Sociální sítě: