logo pečovatelství Dotek

Odlehčovací služba

Dotek, o.p.s. poskytuje odlehčovací službu v pobytové formě. Místem poskytování služby je budova Domu s pečovatelskou službou, Pardubská 1194, Vizovice. Kapacita je 16 osob..

Vize

Naší vizí je udržení realizace stávajících služeb; doladění standardů kvality, metodik a pravidel; posílení managementu a PR organizace; naší dlouhodobou vizí je získání prostor a prostředků na fungování malokapacitní rezidenční pobytové služby pro seniory (registrované jako domov pro seniory, či domov se zvláštním režimem), udržení statutu certifikovaného pracoviště bazální stimulace; integrování biografického modelu do každodenní péče.

Rádi bychom se více věnovali také osvětové činnosti v oblasti péče o seniory.

Poslání

Posláním obecně prospěšné společnosti Dotek je podporovat to, aby senioři mohli co nejdéle setrvávat ve svém přirozeném domácím prostředí a v péči rodiny.
Co nejplnohodnotněji přechodně zastupovat pečující v situacích, kdy oni sami nemohou, nebo nezvládnou potřebnou péči o své blízké sami.
Posláním odlehčovací služby je nabídnout těmto seniorům na přechodnou, nezbytně nutnou dobu pobyt v prostorách našeho zařízení s citlivou péčí zohledňující jejich potřeby v bio - psycho - socio - spirituální rovině a jejich životní příběhy v návaznosti na prostředí, kde žijí či žili.
Totéž platí také pro osoby, které ještě nedosahují věku seniorů, ale jsou starší 27 let a splňují další parametry uvedené v popisu cílové skupiny naší služby.

K specifikům zařízení patří

Cíl

Takto definujeme naše hlavní cíle odlehčovací služby:

Cílová skupina

Naší cílovou skupinou jsou osoby starší 27 let. Ale nejčastěji se jedná se o lidi, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu seniorské křehkosti, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení; často se jedná i o osoby se změněnou schopností vnímání (různými typy demence), po náhlých mozkových příhodách nebo lidi v těžkých stádiích nemocí. Protože nejsme službou se zvláštním režimem, posuzujeme u každého zájemce individuálně, zda je v možnostech našeho zařízení mu poskytnout takovou péči, jakou vyžaduje jeho zdravotní stav - spolupracujeme s rodinami a ošetřujícími lékaři zájemců, před nástupem k pobytu v odlehčovací službě upozorňujeme na rizika, ke kterým může dojít.

Těmto lidem a jejich rodinám se snažíme pomoci proto, že momentálně neexistuje jiný typ registrované sociální služby, který by svým nastavením vyhověl jejich potřebám (potřeba odlehčit rodině pečující v domácím prostředí o osobu se změněnou schopností vnímání) (pokud denní stacionář pro osoby postižené demencí je nedostačující formou pomoci).

Poskytované služby existují proto, aby zajistily podporu a pomoc člověku, který běžně bydlí (bydlel) ve svém přirozeném prostředí, ale nyní nastala situace, kdy

Osoby se změněnou schopností vnímání chápeme jako:

osoby senilního věku, které mají problém s orientací v prostoru, čase, osobou či situací.

(dle Naomi Feil, metoda validace)

Služba nemůže být poskytnuta (dle §91 Zákona o sociálních službách 108/ 2006 Sb.) osobě vyžadující nepřetržitou lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení. Osobě, která je v nařízené karanténě v důsledku podezření nákazy přenosnou chorobou a při onemocnění touto chorobou. Služba nemůže být poskytnuta z důvodů naplněné kapacity zařízení. Služba nebude poskytnuta také osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, pokud jí byla vypovězena, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Služba nemůže být poskytnuta osobám, které nespadají do vydefinované cílové skupiny.

Do cílové skupiny nespadají osoby mladší 55 let, osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje pobyt v uzavřeném oddělení či jiném typu sociální služby, a osoby ubližující sobě a okolí.

Sekundární cílovou skupinu tvoří rodinní příslušníci a osoby, které pečují o osoby vyžadující nepřetržitou pomoc v jejich přirozeném sociálním prostředí. Spolupráce s rodinami je pro nás opravdu důležitá.

Dokumenty k odlehčovací službě

Zde naleznete tiskopisy, které předáváme zájemcům o odlehčovací službu.

V případě zájmu nám můžete zaslat vyplněnou žádost o odlehčovací službu nebo kontaktovat sociální pracovnici (viz kontakty).

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu.

Návštěvní řád

Těšíme se spolu s uživateli na Vaši přítomnost a společně strávené obohacující chvíle.

Vybavení pokojů

Klientům je k dispozici 8 pokojů- 2 jednolůžkové pokoje, 4 dvoulůžkové pokoje, 2 třílůžkové pokoje .

Pokoje jsou vybaveny:

Evakuační plachty

evakuační podložka

Kvalita péče o naše klienty je u nás na prvním místě. Proto jsme rádi, že jsme mohli zakoupit momentální novinku na trhu a to evakuační plachty na lůžka. Prošli jsme i školením, kde jsme se naučili, jak s nimi správně manipulovat. Evakuační plachty jsou záchranný systém, který pomáhá předejít možným rizikovým situacím a zvyšuje bezpečnost uživatelů. Zajišťují rychlý přesun částečně nebo plně imobilního klienta v případě potřeby, např. při požáru, zakouření místnosti či budovy, povodni atd.
Použití je možné i tam, kde jsou stísněné prostory a kde je potřeba evakuace po schodišti bez použití evakuačního výtahu.

Použitý materiál je nehořlavý, je schopen odolat i velkému zatížení, přejede rozbité sklo, teplem poškozené podlahové krytiny, lino apod.

Evakuovaný je zafixován popruhy, hlavu má chráněnou polštářem, zbytek těla dekou a od země ho odděluje matrace, která ho zároveň chrání při přesunu po schodech.