logo pečovatelství Dotek

AKTUÁLNĚ

V rámci programu ČSOB pomáhá regionům usilujeme o získání finančních prostředků potřebných k realizaci našeho projektu. Můžete se zapojit na www.csobpomaharegionum.cz a podpořit nás tak svým hlasem v boji o Divokou kartu. Hlasování probíhá do 22. 11. 2019.

Vážíme si Vaší podpory a předem děkujeme.

Do you notice it is draggable by mouse/finger?
Did you drag by either horizontal or vertical?
Did you drag by either horizontal or vertical?
Did you drag by either horizontal or vertical?
Did you drag by either horizontal or vertical?

Vítáme Vás na stránkách společnosti Dotek

Co děláme...

Pečujeme o seniory
s láskou a úctou.

Poskytujeme...
Provozujeme...

Poděkování od klientů a jejich rodin

Dobrý den, chtěla bych ve jménu pana Karla Bria poděkovat za péči, za laskavý přístup, za domácí prostředí, fantastickou stravu. Taky za to, že pan Karel Bria po pobytu u Vás, přestože ležící, byl bez sebemenších kožních problémů.
Váš personál je vlídný, přátelský.

Děkuji,děkuji za celou rodinu
Dcera Marcela Fabianová

Krásný den Vám, paní Lorencová, Vám, paní Kovářová a všem pečovatelkám a ostatnímu personálu, srdečně děkuji za vzornou péči o mého strýce pana Vladimíra Maniše, který u vás v DOTEKU strávil 3 krásné týdny.
Jsem moc vděčná za vaši veškerou pomoc, krásné harmonické prostředí, trpělivost a laskavý přístup.
Tuto práci nemůže dělat každý a opravdu bylo vidět, že všichni dělají svoji práci s láskou. Upřímně smekám a ještě jednou touto cestou děkuji za vše.

Přeji krásné dny, pevné zdraví a vše dobré:)
Opatrujte se a ještě jednou srdečné díky:)

Martina Uhříčková
neteř pana Maniše

Vážená paní ředitelko, dovolte mně, abych poděkovala Vám i personálu vašeho zařízení za vynikající péči o naši matku paní Ludmilu Bělejovou. Oceňuji přívětivé jednání všech Vašich spolupracovnic, které se o ni v rámci odlehčovací služby svědomitě starají. Důstojné a vlídné zacházení s klienty svědčí o vysoké profesionální i etické úrovni všech zaměstnanců Doteku. Vážím si rovněž nadstandardní snahy zdravotních sester i pečovatelek o zapojování klientů do rozličných aktivit včetně rehabilitace, kterou je v rámci zdravotního omezení možné poskytnout. A pro klienty i návštěvníky je radostí pobývat v útulném, vzorně čistém a voňavém prostředí s krásnou zahradou.
Mé velké poděkování náleží zejména vrchní sestře Haně Kovářové a sociální pracovnici Renatě Lo-rencové, které mně vždy ochotně poskytly informace a cenné rady, jež nám pomáhají překonat těž-kou situaci, související s náročnou péčí o naši imobilní mamku, která letos dosáhla věku 88 let. Vy-soký věk přináší mnohá omezení a často bere radost ze života, ale laskavé a motivující jednání všech vašich spolupracovníků vrátil v mezích možností dobrou náladu i do života naší mamky.

S úctou a obdivem k vaší náročné, ale smysluplné práci za celou rodinu
Mgr. Miroslava Štýbrová

O SPOLEČNOSTI

Společnost Dotek z.ú. vznikla, aby napomáhala v důstojné péči o seniory. Záměrem je vytvoření komplexní zdravotnické a sociální péče o potřebného klienta, aby mohl žít co nejdéle tam, kde se cítí být doma. Vyžaduje-li jeho situace setrvání v našem pobytovém zařízení odlehčovací služby, chceme se ubírat s našimi klienty společnou cestou tak, aby jejich smysly byly stimulovány a naše komunikace s nimi odpovídala úrovni jejich vnímání.

Prvotní myšlenka a inspirace přišla při praxi v irských zdravotnických a sociálních zařízeních. Bylo zřejmé, že člověk nemusí být jen číslo diagnózy. Psal se rok 2003. Po návratu domů následovalo zamyšlení, jak pečovat o dlouhodobě nemocné jinak, než jaká byla běžná praxe v nemocnicích. Rodící se nápad definitivně potvrdilo i náhodné setkání s konceptem Bazální stimulace a osobností paní PhDr. Karolíny Friedlové, která je od roku 2012 naší patronkou.