logo pečovatelství Dotek

Aktuální informace

Do Doteku na návštěvu

Od 25. 5. 2020 můžete opět navštívit své blízké v naší odlehčovací službě!!!

  • Před návštěvou je nutné, abyste si předem domluvili termín na tel. č.: 737 024 823 (pondělí - pátek do 15:30 hod.) nebo 777 292 631 (odpoledne pracovní dny, víkendy, svátky).
  • Na návštěvu za jedním klientem mohou najednou přijít maximálně dvě osoby.
  • Do zařízení nevstupujte bez předchozího ohlášení, po zazvonění pro vás přijde personál.
  • Každému návštěvníkovi bude změřena teplota a provedena dezinfekce rukou, návštěva bude zaevidována. Budou zjišťovány informace o zdravotním stavu návštěvy a případných kontaktech s nakaženým Covid-19 formou čestného prohlášení.
  • Návštěva musí mít roušku (nebo jinak zakrytý obličej) a rukavice (budou k dispozici v zařízení).
  • Pokud chcete přinést svým blízkým nějaké občerstvení, nápoje, preferujte prosím vše v uzavřených originálních obalech, které lze dezinfikovat.
  • Za příznivého počasí může setkání proběhnout na zahradě, v případě špatného počasí v zimní zahradě v zařízení (na pokoji pouze u imobilních klientů).
  • Je nutné dodržovat vzájemný odstup 1,5 m.
  • Maximální délka návštěvy je 60 minut.
  • Návštěvy nejsou povoleny u klientů v karanténě.

Těšíme se na Vás!

Obnoven příjem žádostí o pobyt

S radostí Vás informujeme, že jsme obnovili příjem žádostí o pobyt v odlehčovací službě a těšíme se na naše nové klienty.

Do you notice it is draggable by mouse/finger?
Did you drag by either horizontal or vertical?
Did you drag by either horizontal or vertical?
Did you drag by either horizontal or vertical?
Did you drag by either horizontal or vertical?

Vítáme Vás na stránkách společnosti Dotek

Co děláme...

Pečujeme o seniory
s láskou a úctou.

Poskytujeme...
Provozujeme...

Poděkování od klientů a jejich rodin

Vážená paní ředitelko,
dovolte mně, abych alespoň touto formou poděkovala za vynikající péči o mou mamku paní Ludmilu Bělejovou. Jak jistě víte, na konci minulého týdne se u mé matky objevily nečekané zdravotní komplikace, které však ihned zaregistroval tým Vašich zdravotních sester. Díky rychlému řešení a kvalitní péči Vašeho personálu je zdravotní stav mé matky již stabilizován a prudké bolesti téměř ustoupily.
V této souvislosti velmi oceňuji pohotovou reakci vrchní sestry paní Hany Kovářové i součinnost sociální pracovnice paní Renáty Lorencové při řešení uvedených potíží. Paní Kovářová s erudicí sobě vlastní okamžitě rozpoznala závažnost nemoci a zařídila konzultaci s vizovickou lékařkou v rámci akutní péče, protože mamčin praktický lékař odmítl pacientku navštívit. Paní Lorencová se pokoušela zajistit předepsané léky, které nejsou v lékárnách běžně dostupné, ale bylo nutné je podat okamžitě, bez víkendové prodlevy.
Také další členky Vašeho týmu se obětavě snažily (a stále snaží) mé mamce stávající situaci ulehčit a mamka, ač poměrně nekomunikativní, včera při mé návštěvě ocenila, jak se o ni sestřičky a pečovatelky vzorně starají.
Jste vynikající tým a velmi si vaší práce vážím. Jsem vděčná, že se o mamku staráte nejen s profesionálním nasazením, ale rovněž s velkou mírou lidského pochopení. Děkuji.
Zdraví Mirka Štýbrová

Dobrý den,
chtěla bych ve jménu pana Karla Bria poděkovat za péči, za laskavý přístup, za domácí prostředí, fantastickou stravu. Taky za to, že pan Karel Bria po pobytu u Vás, přestože ležící, byl bez sebemenších kožních problémů.
Váš personál je vlídný, přátelský.

Děkuji,děkuji za celou rodinu
Dcera Marcela Fabianová

Krásný den Vám, paní Lorencová, Vám, paní Kovářová a všem pečovatelkám a ostatnímu personálu, srdečně děkuji za vzornou péči o mého strýce pana Vladimíra Maniše, který u vás v DOTEKU strávil 3 krásné týdny.
Jsem moc vděčná za vaši veškerou pomoc, krásné harmonické prostředí, trpělivost a laskavý přístup.
Tuto práci nemůže dělat každý a opravdu bylo vidět, že všichni dělají svoji práci s láskou. Upřímně smekám a ještě jednou touto cestou děkuji za vše.

Přeji krásné dny, pevné zdraví a vše dobré:)
Opatrujte se a ještě jednou srdečné díky:)

Martina Uhříčková
neteř pana Maniše

O SPOLEČNOSTI

Společnost Dotek z.ú. vznikla, aby napomáhala v důstojné péči o seniory. Záměrem je vytvoření komplexní zdravotnické a sociální péče o potřebného klienta, aby mohl žít co nejdéle tam, kde se cítí být doma. Vyžaduje-li jeho situace setrvání v našem pobytovém zařízení odlehčovací služby, chceme se ubírat s našimi klienty společnou cestou tak, aby jejich smysly byly stimulovány a naše komunikace s nimi odpovídala úrovni jejich vnímání.

Prvotní myšlenka a inspirace přišla při praxi v irských zdravotnických a sociálních zařízeních. Bylo zřejmé, že člověk nemusí být jen číslo diagnózy. Psal se rok 2003. Po návratu domů následovalo zamyšlení, jak pečovat o dlouhodobě nemocné jinak, než jaká byla běžná praxe v nemocnicích. Rodící se nápad definitivně potvrdilo i náhodné setkání s konceptem Bazální stimulace a osobností paní PhDr. Karolíny Friedlové, která je od roku 2012 naší patronkou.