Obecně prospěšná společnost Dotek

ID datové schránky: 5y59v6u

Certifikované pracoviště
Bazální stimulace

naší patronkou je
PhDr. Karolína Friedlová

Spolupracujeme s:

Bazální stimulace

Logo IBS

Podrobnější informace o tom, co je bazální stimulace.

 

Koncept bazální stimulace vychází z nejnovějších poznatků pedagogiky, fyziologie, anatomie, neurologie, vývojové psychologie a ošetřovatelství. Základním principem konceptu je zprostředkovat člověku vjemy z vlastního těla a stimulací vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci. Pokud je totiž okolní prostředí člověka z jakýchkoli důvodů málo podnětné, dochází k senzorické deprivaci (postupnéotupování smyslů). Každý člověk má nárok na to, aby mu byly poskytovány minimálně takové stimuly, jakých se mu dostávalo v době před onemocněním či úrazem, čili v době, než se nám svěřil do péče. Základními prvky konceptu jsou tedy pohyb, komunikace a vnímání a jejich úzké propojení.

Bazální stimulace tak poskytuje individuální, efektivní, terapeutickou a humánní ošetřovatelskou péči. Zohledňuje životní návyky, zvyky a prožitky klientů. Ošetřující personál přistupuje k nemocným jako k osobnostem, a to bez ohledu na jejich postižení a aktuální tělesný, mentální nebo duševní stav.
(Friedlová, Bazální stimulace v základní oš.péči a internetové stránky)

Téměř všichni naši pracovníci absolvovali základní kurz a nástavbový kurz Bazální stimulace pořádaný Institutem Bazální stimulace garantovaný PhDr. Karolínou Friedlovou. Kurz je akreditován ministerstvem zdravotnictví ČR. Jako jediné pracoviště pro seniory ve Zlínském kraji jsme získali Certifikát „Pracoviště Bazální stimulace“

www.bazalni-stimulace.cz

SKMBT_C22415101913560_0001

Pojďme to zkusit společně. My umíme s láskou pečovat, vy nás můžete podpořit. DĚKUJEME

Mediální partner:

Partneři:

Jsme členy:

Sociální sítě: