logo pečovatelství Dotek

Aktuální informace

Návštěvy u klientů odlehčovací služby Dotek z.ú.

Od 5. 12. 2020 jsou na základě usnesení vlády ČR č. 1264 umožněny návštěvy v zařízení odlehčovací služby.

Návštěvy jsou povoleny:

  • osobám, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  • a osobám, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření.

Při příchodu do zařízení odlehčovací služby zvoňte na zvonek a vyčkejte prosím příchodu a pokynů personálu.

Obnoven příjem žádostí o pobyt

S radostí Vás informujeme, že jsme obnovili příjem žádostí o pobyt v odlehčovací službě a těšíme se na naše nové klienty.

Vzděláváme se pro naše klienty

V uplynulých dnech proběhl v našem zařízení odborný audit Bazální stimulace za milé účasti paní ředitelky INSTITUTU bazální stimulace PhDr. Karolíny Maloň Friedlové, PhD. Na základě tohoto auditu jsme obhájili certifikaci "Pracoviště bazální stimulace dle Prof. Dr. Fröhlicha" a rádi bychom se s vámi podělili o radost, kterou z tohoto ocenění máme.

Bazální stimulace® je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. U klientů s nezvratnými změnami tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života. S konceptem bazální stimulace pracujeme v naší odlehčovací a pečovatelské službě již od roku 2008 a je na něj zaměřeno i další vzdělávání a odborný růst našich zaměstnanců.

Do you notice it is draggable by mouse/finger?
Did you drag by either horizontal or vertical?
Did you drag by either horizontal or vertical?
Did you drag by either horizontal or vertical?
Did you drag by either horizontal or vertical?

Vítáme Vás na stránkách společnosti Dotek

Co děláme...

Pečujeme o seniory
s láskou a úctou.

Poskytujeme...
Provozujeme...

Poděkování od klientů a jejich rodin

Vážená paní ředitelko,
dovolte mně, abych alespoň touto formou poděkovala za vynikající péči o mou mamku paní Ludmilu Bělejovou. Jak jistě víte, na konci minulého týdne se u mé matky objevily nečekané zdravotní komplikace, které však ihned zaregistroval tým Vašich zdravotních sester. Díky rychlému řešení a kvalitní péči Vašeho personálu je zdravotní stav mé matky již stabilizován a prudké bolesti téměř ustoupily.
V této souvislosti velmi oceňuji pohotovou reakci vrchní sestry paní Hany Kovářové i součinnost sociální pracovnice paní Renáty Lorencové při řešení uvedených potíží. Paní Kovářová s erudicí sobě vlastní okamžitě rozpoznala závažnost nemoci a zařídila konzultaci s vizovickou lékařkou v rámci akutní péče, protože mamčin praktický lékař odmítl pacientku navštívit. Paní Lorencová se pokoušela zajistit předepsané léky, které nejsou v lékárnách běžně dostupné, ale bylo nutné je podat okamžitě, bez víkendové prodlevy.
Také další členky Vašeho týmu se obětavě snažily (a stále snaží) mé mamce stávající situaci ulehčit a mamka, ač poměrně nekomunikativní, včera při mé návštěvě ocenila, jak se o ni sestřičky a pečovatelky vzorně starají.
Jste vynikající tým a velmi si vaší práce vážím. Jsem vděčná, že se o mamku staráte nejen s profesionálním nasazením, ale rovněž s velkou mírou lidského pochopení. Děkuji.
Zdraví Mirka Štýbrová

Dobrý den,
chtěla bych ve jménu pana Karla Bria poděkovat za péči, za laskavý přístup, za domácí prostředí, fantastickou stravu. Taky za to, že pan Karel Bria po pobytu u Vás, přestože ležící, byl bez sebemenších kožních problémů.
Váš personál je vlídný, přátelský.

Děkuji,děkuji za celou rodinu
Dcera Marcela Fabianová

Krásný den Vám, paní Lorencová, Vám, paní Kovářová a všem pečovatelkám a ostatnímu personálu, srdečně děkuji za vzornou péči o mého strýce pana Vladimíra Maniše, který u vás v DOTEKU strávil 3 krásné týdny.
Jsem moc vděčná za vaši veškerou pomoc, krásné harmonické prostředí, trpělivost a laskavý přístup.
Tuto práci nemůže dělat každý a opravdu bylo vidět, že všichni dělají svoji práci s láskou. Upřímně smekám a ještě jednou touto cestou děkuji za vše.

Přeji krásné dny, pevné zdraví a vše dobré:)
Opatrujte se a ještě jednou srdečné díky:)

Martina Uhříčková
neteř pana Maniše

O SPOLEČNOSTI

Společnost Dotek z.ú. vznikla, aby napomáhala v důstojné péči o seniory. Záměrem je vytvoření komplexní zdravotnické a sociální péče o potřebného klienta, aby mohl žít co nejdéle tam, kde se cítí být doma. Vyžaduje-li jeho situace setrvání v našem pobytovém zařízení odlehčovací služby, chceme se ubírat s našimi klienty společnou cestou tak, aby jejich smysly byly stimulovány a naše komunikace s nimi odpovídala úrovni jejich vnímání.

Prvotní myšlenka a inspirace přišla při praxi v irských zdravotnických a sociálních zařízeních. Bylo zřejmé, že člověk nemusí být jen číslo diagnózy. Psal se rok 2003. Po návratu domů následovalo zamyšlení, jak pečovat o dlouhodobě nemocné jinak, než jaká byla běžná praxe v nemocnicích. Rodící se nápad definitivně potvrdilo i náhodné setkání s konceptem Bazální stimulace a osobností paní PhDr. Karolíny Friedlové, která je od roku 2012 naší patronkou.